Xem Nhiều 12/2022 #️ Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết) Đề Số 3 Chương 4 Sinh Học 11 / 2023 # Top 20 Trend | Ieecvn.com

Xem Nhiều 12/2022 # Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết) Đề Số 3 Chương 4 Sinh Học 11 / 2023 # Top 20 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết) Đề Số 3 Chương 4 Sinh Học 11 / 2023 mới nhất trên website Ieecvn.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Đề số 3 Chương 4 Sinh học 11- Sinh sản. Ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các loài là gì ?; Cho biết sự giống nhau giữa các hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sản.

1. So sánh hình thức sinh sản bằng cách nhân đôi ở vi khuẩn và động vật đơn bào .

2. Nêu chiều hướng tiến hóa chung trong sinh sản hữu tính của động vật.

3. Cho biết sự giống nhau giữa các hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sản.

4. Ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các loài.

1. * Giống nhau: Đều là hình thức phân đôi cơ thể mẹ thành hai cơ thể con, tng đó có sự phân chia vật chất di truyền , tế bào chất,…

*Khác nhau:

Vi khuẩn là sin vật nhân sơ, sự phân đôi trực phân , không hình thành thoi phân bào. Nhân và tế bào chất phân đôi cùng lúc. Vật chất di truyền , tế bào chất,… phân chia ngẫu nhiên nên các tế bào con nhận được không đều nhau.

Động vật đơn bào , sự phân đôi gián phân, có hìn tành thoi phân bào. Nhân tế bào phân đôi trước, vật chất di truyền phân chia đều nhau cho hai tế bào con.

2. – Về cơ quan sinh sản: từ động vật chưa có cơ quan sinh sản đến có cơ quan sinh sản; từ cơ quan sinh sản đơngiản đến cơ quan sinh sản phúc tạp; từ hai cơ quan sinh sản đực và cái cùng nằm trên một cơ thể ( lưỡng tính) đến nằm trên hai cơ thể riêng biệt ( đơn tính ).

– Về phương thức thụ tinh: tù thụ tinh bằng tiếp hợp ( ở động vật không có cơ quan sinh sản ) đến tự phối ( giao tử đực và cái nằm trên cùng một cơ thể thụ tinh với nhau) rồi đến giao phối là tiến hóa nhất.

– Về hình thức thụ tinh: thụ tinh ngoài có hiệu suất thấp đến thụ tinh trong có hiệu suất cao.

– Về hình thức sinh sản: từ đẻ trứng ( phôi được nuôi bằng chất dinh dưỡng có sẵn tng noãn hoàng) đến đẻ con ( nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho bào thai ổn định từ mẹ) bào thai phát triển tốt hơn.

– Về chăm sóc và bảo vệ con: từ chỗ con sinh ta không được nuôi dưỡng nên có khả năng sống sót thấp đến sinh ra được nuôi dưỡng nên có khả năng sống sót cao.

3. * Giống nhau: cơ thể con hình thành do tế bào của cơ thể mẹ nguyên phân nên có kiểu gen giống cơ thể mẹ. Không có giảm phân và thụ tinh.

* Khác nhau :

– Phân đôi : dựa trên phân hcia đơn giản tế bào chất và nhân như phân bào nguyên phân hay trực phân.

– Nảy chồi: dữa trên nguyên tắc nguyên phân nhiều lần để tạo nên chồi non, sau đó chồi non tách ra thành cơ thể mới.

– Phân mảnh: dựa trên mảnh vụn cơ thể , các mảnh này nguyên phân để thành cơ thể mới

– Trinh sản: dựa trên phân chia tế bào trứng (n) ( không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần thành cơ thể mới đơn bội.

4.

– Ở thú, thai nhi nằm trong bụng mẹ nên được bảo vệ tốt trước kẻ thù ăn thịt hay các tác nhân gây bệnh khác như vi khuẩn, nhiệt độ,…

– Mang thai ở thú, nguốn cung cấp chất dinh dưỡng cho bào thai ổn định từ mẹ nên bào thai phát triển tốt.

– Phôi phát triển trong trứng nên sự bảo vệ kém hơn. Trứng và con non dễ bị tấn công bởi kẻ thù.

– Phôi thai phát triển nhờ chất dinh dưỡng có sẵn trong noãn hoàn.

Hình Học 10/Chương I/§4. Hệ Trục Tọa Độ / 2023

Trục tọa độ (hay gọi tắt là trục) là một đường thẳng trên đó đã xác định một điểm O gọi là điểm gốc và một vectơ đơn vị .

Ta kí hiệu trục đó là (h.1.20)

Cho ba điểm M, A và B trên trục . Khi đó:

Có duy nhất một số k sao cho . Ta gọi số k là tọa độ của điểm M đối với trục đã cho.

Có duy nhất số a sao cho . Ta gọi số a là độ dài đại số của vectơ đối với trục đã cho và kí hiệu là .

Nếu cùng hướng với thì , còn nếu ngược hướng với thì .

Nếu hai điểm A và B trên trục có tọa độ lần lượt là a và b thì .

Trong mục này ta sẽ xây dựng khái niệm hệ trục tọa độ để xác định vị trí của điểm và của vectơ trên mặt phẳng.

Hệ trục tọa độ

gồm hai trục

. Hệ trục tọa độ

Mặt phẳng mà trên đó đã cho một hệ trục tọa độ Oxy được gọi là mặt phẳng tọa độ Oxy hay gọi tắt là mặt phẳng Oxy.

Trong mặt phẳng Oxy cho một vectơ tùy ý. Vẽ và gọi A1, A2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên Ox và Oy (h.1.24). Ta có và cặp số duy nhất ( x; y) để . Như vậy .

Cặp số duy nhất đó được gọi là tọa độ của vectơ đối với hệ tọa độ Oxy và viết hoặc . Số thứ nhất x gọi là hoành độ, số thứ hai y gọi là tung độ của vectơ .

Như vậy:

Từ định nghĩa tọa độ của vectơ, ta thấy hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.

Nếu , thì

Như vậy, mỗi vectơ được xác định khi biết tọa độ của nó.

Tọa độ của một điểm

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho một điểm M tùy ý. Tọa độ của vectơ

đối với hệ trục tọa độ Oxy được gọi là tọa độ của điểm M đối với hệ trục tọa độ đó (h.125).

Như vậy, cặp số ( x; y) là tọa độ của điểm M khi và chỉ khi . Khi đó ta viết M( x; y) hoặc M = ( x; y). Số x được gọi là hoành độ, còn số y được gọi là tung độ của điểm M. Hoành độ của điểm M còn được kí hiệu là xM, tung độ của điểm M còn được kí hiệu là yM.

Chú ý rằng, nếu, thì .

Tọa độ của điểm và tọa độ của vectơ

Tọa độ của các vectơ , ,

Ta có các công thức sau:

VÍ DỤ 1

Cho

,

,

. Tìm tọa độ vectơ

.

VÍ DỤ 2

Cho

,

. Hãy phân tích vectơ

theo

.

Hai vectơ , với cùng phương khi và chỉ khi có một số k sao cho u1 = kv1 và u2 = kv2.

1. Trên hệ trục cho các điểm A, B, M, N có tọa độ lần lượt là -1, 2, 3, -2.

a) Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục.

b) Tính độ dài đại số của và . Từ đó suy ra hai vectơ và là ngược hướng.

2. Trong mặt phẳng tọa độ các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) và là hai vectơ ngược hướng.

b) và là hai vectơ đối nhau.

c) và là hai vectơ đối nhau.

d) Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.

3. Tìm tọa độ của các vectơ sau:

a)

b)

c)

d) .

4. Trong mặt phẳng Oxy. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Tọa độ của điểm A là tọa độ của vectơ

b) Điểm A nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0.

c) Điểm A nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng 0.

d) Hoành độ và tung độ của điểm A bằng nhau khi và chỉ khi A nằm trên đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.

a) Tìm tọa độ của điểm A đối xứng với M qua trục Ox.

b) Tìm tọa độ của điểm B đối xứng với M qua trục Oy.

c) Tìm tọa độ của điểm C đối xứng với M qua gốc O.

7. Các điểm A’(-4;1), B’(2;4) và C’(2;-2) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. Chứng minh rằng trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’ trùng nhau.

8. Cho , . Hãy phân tích theo hai vectơ và .

3 Dấu Hiệu Thiếu Máu Mẹ Bầu Có Thể Dễ Dàng Tự Kiểm Tra / 2023

(17/08/2020)

Các dấu hiệu của bệnh thiếu máu có thể giống với nhiều rối loạn khác. Trừ khi bác sĩ làm xét nghiệm máu, để xác định tình trạng thiếu hụt nếu không mẹ bầu sẽ không biết chắc chắn liệu mình có bị thiếu máu hay không.

Đôi khi, việc tự nhận biết các dấu hiệu thiếu máu trước khi đi khám là rất hữu ích. Xác định thiếu máu nếu được chẩn đoán sớm, sẽ sớm được cải thiện và tránh thiếu hụt lâu dài. Thiếu máu khi mang thai sẽ được khuyến nghị điều trị bằng cách bổ sung chất sắt từ thực phẩm hoặc viên sắt cho bà bầu.

Nhưng nếu mẹ bầu có thể tự nhận biết tình trạng mệt mỏi hay các dấu hiệu khác có thể là do bệnh thiếu máu hay do một bệnh nào khác. Những biện pháp tự kiểm tra này sẽ giúp mẹ bầu biết khi nào cần đến gặp bác sĩ.

Triệu chứng của thiếu máu

Cảm thấy mệt mỏi? Cần ngủ nhiều hơn và không cảm thấy được nghỉ ngơi ngay cả khi mẹ bầu đã ngủ đủ giấc? Đó là những triệu chứng thiếu máu điển hình. Mẹ bầu cũng có thể bị nhức đầu, lạnh bàn chân và chóng mặt.

Nhưng rất nhiều vấn đề sức khỏe khác có thể gây ra một số hoặc tất cả các triệu chứng đó. Mẹ bầu không muốn tự điều trị bệnh thiếu máu như bình thường, chỉ để phát hiện ra lần này mẹ bầu có bệnh khác cần điều trị khác. Đặc biệt nếu đó là điều gì đó nghiêm trọng.

Dấu hiệu thiếu máu dễ dàng kiểm tra

Ba dấu hiệu này không chứng minh mẹ bầu có bị thiếu máu hay không. Cách duy nhất để chắc chắn là lấy máu của bác sĩ và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Xét nghiệm máu sẽ cho biết mức độ sắt của mẹ bầu và bác sĩ có thể cho mẹ bầu biết liệu mẹ bầu có bị thiếu máu hay không.

Hãy nhớ rằng mẹ bầu có thể bị thiếu máu mà không có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này – hoặc bất kỳ triệu chứng nào. Những bài tự kiểm tra nhỏ này rất hữu ích nếu mẹ bầu đang cố gắng quyết định xem có nên đi khám về tình trạng thiếu máu hay không hoặc nếu mẹ bầu đang quản lý việc chăm sóc thiếu máu của mình theo lời khuyên của bác sĩ.

Mí mắt trong trắng hồng là cơ thể mẹ bầu đang khỏe mạnh

Mẹ bầu có thể kéo mí mắt dưới của mẹ bầu xuống và nhìn vào vùng da bên trong mí mắt đó và kiểm tra màu sắc.

Nếu mẹ bầu khỏe mạnh, nó sẽ bắt đầu có màu hơi trắng nhạt và sau đó nhanh chóng chuyển sang màu hồng hơn. Nhưng nếu quá trình chuyển sang màu hồng mất vài giây – hoặc không chuyển sang hồng – thì điều này có thể cho thấy mẹ bầu đang bị thiếu máu .

Thiếu máu có xu hướng khiến mẹ bầu xanh xao và điều này thường rõ ràng nhất ở môi. Nếu môi của mẹ bầu có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường, nứt khóe miệng, đó là dấu hiệu của bệnh thiếu máu.

Mẹo này cũng phù hợp với mọi người thuộc mọi tông màu da, mặc dù màu nhạt đối với mẹ bầu có thể là màu khác với màu nhợt nhạt của người khác.

BẠN ĐANG MANG THAI, CẦN BỔ SUNG VI CHẤT CHO THAI KỲ KHỎE MẠNH?

Dấu Hiệu Mang Thai Tuần Đầu Và Cách Kiểm Tra / 2023

Trong tuần đầu sau khi đã thụ thai thành công, thai nhi đang trong quá trình phát triển ổn định, bởi vậy chúng sẽ làm thay đổi về nội tiết tố trong cơ thể của người mẹ. Với những dấu hiệu bất thường trong tuần đầu cũng xuất hiện theo, báo hiện cho bạn biết việc có em bé, và các biểu hiện này sẽ càng rõ rệt hơn khi thai nhi ngày một lớn dần, và đặc biệt khi thai được 12 tuần tuổi thì các triệu chứng ốm nghén sẽ rõ hơn.

Có rất nhiều người, còn có biểu hiện nghén khi có bta hCG dương tính, tăng dần và kèm theo sẹ chậm rãi khi tới thai kỳ.

Khi mang thai, cơ thể của người mẹ sẽ có những thay đổi khác thường so với bình thường. Những dấu hiệu mang thai trong tuần đầu sẽ có các triệu chứng, biểu hiện cụ thể rõ ràng, chị em nên kiểm tra máu của mình để biết chính xác xem có phải mang thai không. Bởi trên thực tế có rất nhiều người có các triệu chứng, thử que dương tính và thử máu lại không mang thai.

+ Biểu hiện chậm kinh:

Dấu hiệu mang thai trong tuần đầu dễ dàng nhận biết, chính xác nhất là các hiện tượng bị chậm kinh nguyệt. Nếu đã quá chu kỳ kinh nguyệt từ 3-5 ngày, không thấy có kinh thì khả năng bạn đã mang thai.

Nguyên nhân chính là do phôi thai được hình thành, cơ thể của người mẹ sẽ sản sinh ra các beta hCG, những loại hormone này sẽ biểu hiện cho thai kỳ và theo dõi về sự phát triển của thai trong 6 tuần đầu, với chức năng duy trì thai kỳ và làm giảm về sự tích trứng. Kho noãn rụng thụ tinh sẽ làm thay đổi nội tiết tố ở nữ giới, ức chế về quá trình phát triển của noãn khiến cho phụ nữ có thai không có hành kinh.

+ Bị ra máu báo thai:

Máu báo thai chính là hiện tượng phôi thai đã được hình thành, quá trình thụ thai đã thành công. Khi trứng được gặp tinh trùng thụ tinh sẽ làm ổ trong thành tử cung, phôi bình thường sẽ được làm tổ ở nội mạc tử cung và gây ra hiện tượng ra máu. Ra máu báo có thai sẽ không hại và nguy hiểm đến mẹ, nên mẹ hoàn toàn yên tâm và không nên lo lắng gì nhiều. Đây chỉ là một trong những dấu hiệu mang thai ở tuần đầu.

Khi ra máu báo có thai chính là dấu hiệu mang thai tuần đầu sớm nhất trong tất cả các dấu hiệu, bởi vậy mẹ cần lưu ý để kiểm tra và giữ cho thai nhi được tốt nhất.

+ Dịch trong âm đạo nhiều:

Bạn thấy dịch trong âm đạo tiết ra nhiều hơn, dính và thường có màu trắng, trắng đục thì đây là một trong những dấu hiệu mang thai tuần đầu chị em cần lưu ý. Dịch được tiết ra chính là sự thay đổi trong cơ thể của phụ nữ, khi phôi thai được hình thành.

+ Thân nhiệt tăng cao:

Khi mang thai, thân nhiệt của người mẹ sẽ tăng lên, bởi vậy bà bầu lúc nào cũng cảm thấy nóng hơn so với bình thường. Thân nhiệt tăng chính là do lượng Progesterone được tiết ra nhiều hơn mỗi khi mang thai.

Nếu bạn đột nhiên cảm thấy nóng, người khó chịu và lúc nào cũng muốn uống các đồ mát, ngồi chỗ mát mỗi khi thời tiết bình thường thì có thể bạn đã mang thai và đang có dấu hiệu mang thai ở tuần đầu.

+ Mũi thính hơn so với bình thường:

Khi mang thai, khứu giác sẽ nhạy cảm hơn so với bình thường, các mùi đồ ăn, nước hoa hoặc bất cứ mùi nào đó mẹ sẽ gửi được. Với các khứu giác nhạy cảm, ngửi nhanh có nhiều mùi sẽ khiến cho các mẹ dễ cảm thấy buồn nôn, ối mửa và sợ mùi thức ăn, nước hoa,…

+ Đi tiểu nhiều:

Đi tiểu nhiều lần trong ngày, đặc biệt vào ban đêm là dấu hiệu mang thai tuần đầu, mẹ nào cũng sẽ gặp phải và ở những tuần sau khi tình trạng này còn có biểu hiện rõ hơn. Nguyên nhân là thai nhi được hình thành trong tử cung chính là kích thước tử cung to lên mỗi khi nằm chèn xuống bàng quang gây ra kích thích, dễn buồn đi tiểu, đi tiểu nhiều lần hoặc mặc dù bạn không muốn uống nước.

+ Buồn nôn, ói mửa:

Đây chính là một trong những dấu hiệu mang thai tuần đầu tiên khá đặc trưng ở phụ nữ, và dễ dàng nhận biết có thai nhất. Khi mang thai, cơ thể của phụ nữ sẽ có sự thay đổi, dạ dày của mẹ cũng sẽ nhạy cảm hơn với đồ ăn, cùng với các khứu giác khá thính nên mùi đồ ăn, các loại thực phẩm sẽ khiến cho mẹ liên tục buồn nôn, đẩy hết các loại thức ăn ra ngoài.

+ Căng ngực, đau tức:

Khi bị ngực căng, núm vú sẽ có cảm giác bị đau tức, sưng và thậm chí đây chính là những dấu hiệu mang thai tuần đầu. Khi mới có thai, cơ thể của người mẹ sẽ chuẩn bị cho việc sản xuất ra sữa cho em bé, cùng với việc sản sinh ra tuyến sữa thì ngực sẽ to dần lên, đầu vú cũng có cảm giác bị đau nhức, sưng lên bởi lượng sữa xuất hiện và bị tích tụ lại.

Dấu hiệu khi mang thai này khá giống với dấu hiệu có kinh nguyệt, bởi vậy chị em cần phải lưu ý và quan sát thật kỹ lưỡng các dấu hiệu mang thai khác để có thể xác minh được chính xác nhất.

+ Bị chuột rút:

Trong quá trình mang thai, thường xuyên bị chuốt rút, đặc biệt vào các tháng cuối kỳ mang thai, thời kỳ đầu khi mới mang thai thì bạn sẽ thi thoảng bị chuột rút nhưng không quá nhiều.

Để giảm tình trạng bị chuột rút, gây ra tê đau chân tay thì chị em cần chăm chỉ đi dạo, tập yoga để thải thiện và giảm thiểu các tình trạng ngày ngay lập tức.

+ Biểu hiện bị ốm nghén:

Mang thai trong tuần đầu thì dấu biệu ốm nghén chưa thực sự kinh khung, nhưng biểu hiện rõ rệt nhất trong tuần đầu khi mang thai mẹ bầu thường cảm thấy mệt mỏi, ốm nhẹ, nôn ói, chán ăn,… Nguyên nhân của ốm nghén chính là do sự thay đổi của hormone, khi em bé đang được hình thành trong bụng mẹ dẫn tới.

Dấu hiệu bị ốm nghén trong quá trình mang thai tuần đầu này chiếm tới 90% phụ nữ đều phải trải qua 3 tháng đầu của thai kỳ, và sau đó sẽ giảm dần. Nhưng có nhiều chị em phụ nữ ốm nghén tới khi sinh và bị sụt cân bởi do không ăn được, và mệt mỏi.

+ Nhạy cảm:

Khi mang thai, chị em thường nhạy cảm hơn và rất dễ buồn, dễ khóc, dễ bị nổi cáu. Bởi trong quá trình mang thai nồng độ progesterone và estrogen sẽ cao hơn so với bình thường, chúng tác động trực tiếp tới tâm lý, cảm súc khiến cho chị em phụ nữ nhạy cảm hơn so với bình thường.

+ Buồn ngủ:

Đây chính là một trong những biểu hiện, triệu trứng dễ nhận biết nhất khi mang thai. Trong tuần đầu mới mang thai, mẹ bầu thường rất buồn ngủ, nghiện ngủ và có thể ngủ cả ngày nhưng vẫn buồn ngủ.

Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này là do khi mang bầu cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều progesterone và làm tác động tới benzodiazenpine và kích thích sản xuất ra GABA dẫn tới hiện tượng buồn ngủ, nghén ngủ ở các chị em phụ nữ.

+ Tiết ra nhiều nước bọt:

Lượng nước bọt tiết ra nhiều hơn, khiến cho các mẹ cảm thấy buồn nôn, muốn ói liên tục. Đây chính là dấu hiệu trong tuần đầu mang thai và là ngyên nhân dẫn đến từ sự thay đổi của hormone trong cơ thể khi mang thai được hình thành. Nhưng với dấu hiệu này chỉ có trong tuần đầu thai kỳ và sẽ hoàn toàn biến mất về sau đó.

Để tránh tình trạng buồn nôn, do các tuyến nước bọt tiết ra nhiều, thì chị em có thể súc miệng thường xuyên cùng với nước sinh lý để hạn chế về tình trạng nôn, ói, khó chịu.

+ Khó thở và mệt mỏi:

Khi mang bầu, mẹ bầu luôn cảm thấy khó thở, khiến cho mình mệt nhọc hơn, khó thờ và thở sẽ hụt hơi là dấu hiệu của việc mang thai tuần đầu dễ nhận thấy. nguyên nhân dẫn tới sự tăng trưởng của các hormone trong cơ thể, bởi vậy mẹ cần nhiều oxy hơn.

+ Bị táo bón:

Với sự xuất hiện hành trình của em bé luôn thay đổi khiến cho sự thay đổi về nội tiết tố, tăng áp lực xuống vùng bàng quang, xương chậu của người mẹ. Bởi vậy, chúng sẽ ảnh hưởng, làm tác động lớn tới hệ tiêu hóa gây ra tình trạng bị đầy hơi, táo bón ở mẹ.

Không những thế, có nhiều mẹ còn có những dấu hiệu khi mang thai tuần đầu như: bị rôm sảy, chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, tăng cân, đau bụng dưới, rụng tóc, thèm đồ chua, đồ ngọt, ngất xỉu,….

Hướng dẫn kiểm tra mang thai chính xác nhất:

Với dấu hiệu mang thai tuần đầu cùng các triệu chứng ở trên, nhưng mới chỉ ở tuần có nhiều dấu hiệu khác thường thực sự rõ ràng và chắc chắn, khiến cho chị em đã có bâu hay chưa. Để biết kết quả chính xác nhât thì bạn nên kiểm tra bằng các cách như sau:

+ Sử dụng que thử thai:

Kiểm tra bằng que thử thai là cách kiểm tra thai tiện dụng nhất, mang lại kết quả chính xác lên tới 90%. Còn nếu que thử 2 vạch thì khả năng cao là bạn đã có thai và các dấu hiệu mang thai ở tuần đầu là đúng và chính xác.

+ Siêu âm, xét nghiệm máu, kiểm tra về nồng độ beta hCG:

Khi chưa yên tâm, chưa tin vào que thử thai thì bạn nên đến bệnh viện để xét nghiệm beta hCG và siêu âm để biết rõ chính xác có thai thật chưa. Với phương pháp này thì cho ra kết quả 100% và độ sai lệch khá thấp.

Chậm kinh tầm 4-5 ngày và các dấu hiệu khi mang thai tuần đầu thì kết quả có thai chỉ ở mức độ tương đương thôi. Để rõ ràng và biết chính xác 100% thì sau 1-2 tuần tiếp theo bạn nên thử que thử thai và đến bệnh viện để kiểm tra lại và nên có kế hoạch để dưỡng thai, sinh con được tốt nhất.

+ Khi bạn bị đau răng, gặp nha sĩ thì nên co họ biết là bạn đang mang thai. Với các tia X có thể sẽ làm ảnh hưởng tới thai nhi trong thời gian này.

+ Cần nhận biết và tránh xa các mối nguy hiểm trong môi trường xung quanh có khả năng làm ảnh hưởng tới việc phân chia tế bào trong suốt giai đoạn đầu của thai kỳ như: thuốc trừ sâu, các chất hóa học,…

+ Nên tránh xa các đồ uống có cồn và không được sử dụng thuốc trừ khi đó là những loại thuốc được chỉ đinh sử dụng riêng cho bạn.

+ Cũng không được quên việc cần bổ sung vitamin có axi folic.

+ Nên tránh xa những nơi công cọng đông người hội họp nhằm giảm các nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm và bị thiếu oxy.

Bạn đang xem bài viết Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết) Đề Số 3 Chương 4 Sinh Học 11 / 2023 trên website Ieecvn.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!