top

★ Có Nên Lựa Chọn Những Dịch Vụ Đăng Ký Thương Hiệu Giá Rẻ? - Xem 36,729

Khi mà nhu cầu về sở hữu trí tuệ mỗi lúc một gia tăng vì nhận thức về tầm quan trọng của các loại tài sản trí tuệ được khẳng định nhiều hơn. Tuy nhiên để được xác nhận điều đó trước sự giám hộ của pháp luật đòi hỏi [...]


★ Đăng Ký Nhãn Hiệu Tập Thể – Những Điều Cần Biết Trong Năm 2021 - Xem 28,512

Đăng ký nhãn hiệu tập thể được hiểu là nhiều người sẽ đứng tên làm chủ sở hữu một nhãn hiệu. Chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể phải là tổ chức tập thể, do vậy nó chỉ có thể được cấp cho tổ chức này và chỉ cá nhân, [...]